Så vet du att du köper rätt hus

Så vet du att du köper rätt hus

Det är få beslut som är så avgörande i ens liv som när man köper en ny bostad. Ändå är det ofta magkänslan som får avgöra. Så låt oss titta på hur siffrorna säger att vi borde ta ett beslut för att köpa rätt hus.

 

Så vet du att du köper rätt hus

 

Klassisk matematik hjälper dig att hitta det optimala huset

Det finns två teorier som blir intressanta att utgå från i det här scenariot, sekreterarproblemet och ultimate shopping theory.

 

37-procentsregeln

 

37-procentsregeln

Vi får först göra några antaganden utifrån vilken situation du befinner dig. Låt oss anta att vill köpa ett hus inom 12 månader. Du har tid och möjlighet att titta på två hus i månaden, 2×12=24 st hus. När är det givna tillfället att slå till och köpet ett hus? Teorin säger att du först bör titta på 24/2,71828=9 hus. Sedan slår du till på det första huset som är bättre än de 9 hus som du tidigare varit på visning på. Då har du 37 % sannolikhet att ha valt det bästa huset. Därav att regeln brukar kallas för 37-procentsregeln. Så vet du att du köper rätt hus!

 

 

 

jun 18 2014 NiklasHallden.com Category: 6

standardPostTransition
Perhaps the network unstable, please click refresh page.